خدمات پیروز پرواز

شرکت مهندسی پیروز پرواز با بکارگیری نیروهای مجرب و فارغ التحصیلان ممتاز در رشته های آسانسور ، مکانیک و برق خدمات خود را در پنج گروه اصلی زیر معرفی می کند :

1- نصب و راه اندازی آسانسور

2- سرویس و نگهداری

3- بازسازی آسانسور و مشاوره

4- اخذ گواهی استاندارد

5- مشاوره و طراحی