مشاوره و طراحی

مشاوره و طراحی، حلقه گمشده صنعت آسانسور کشور ماست. شرکت پیروز پرواز تمام تلاش خود را می کند تا با بکارگیری نیروهای متخصص در عرصه  صنعت آسانسور و علوم به روز دنیا در این موضوع پیشرو باشد.

planning-engineer design

فلسفه طراحی آسانسور

فلسفه طراحی آسانسور عبارتست از استفاده حداکثری از زمان و بودجه مورد نیاز برای نصب آسانسور و امکانات، شامل فضای موجود در چاه آسانسور.
بطور کلی طراحی به دو روش انجام می‌گیرد:

روش اول: عرض و عمق چاه آسانسور به عنوان ورودی طراحی بوده و سایر مشخصات فنی آسانسور خروجی مسـأله خواهند بود. می بایست بر اساس این ورودی بهترین طراحی صورت پذیرد. ممکن است خروجی این روش به دلیل عدم انتخاب قطعات، قبل از تعیین عرض وعمق چاه آسانسور محدودیت‌هایی به وجود آورد. متاسفانه اغلب طراحی‌های ساختمانی بر اساس این روش انجام می‌گیرد. در عمل خرید آسانسور پس از بتون ریزی سقف‌ها به این نوع طراحی نیازمند خواهد بود.

روش دوم: در این روش طراحی بر اساس نیازهای ترافیکی و نیازهای مشتری می باشد. در واقع ورودی‌ها در این روش خواسته‌های مورد نظر ترافیکی ساختمان و سلیقه کارفرما است و خروجی‌ها نیز عرض، عمق چاه و سایر مشخصات فنی آسانسور می‌باشد. برای استفاده از روش دوم شما می توانید قبل از تأیید نهایی نقشه معماری ساختمان با یک شرکت طراحی آسانسور مشورت کنید تا نتیجه متناسب با نیازهای شما و مصرف کننده نهایی باشد. بیشتر مشتری‌های ما روش دوم را انتخاب می کنند.

مواردی که در فرآیند طراحی، توسط تیم مهندسی شرکت پیروز پرواز بررسی می‌شود عبارتند از:

1- بررسی و مطالعه طراحی‌های ساختمان

2- تحلیل و آنالیز ترافیک آسانسور ساختمان

3- طراحی و نقشه کشی آسانسور با نرم افزارهای پیشرفته با در نظر گرفتن محدودیت‌های ابعادی

4- تعیین مشخصات فنی براساس طراحی انجام شده

5- تعیین نقشه‌های اجرایی جهت عملیات نصب